પરિચય

ટ્ર્રાવેલ્યુ – આ નામ મા સમન્વય છે ત્રણ શબ્દ નો ૧. ટ્રાવેલ ૨. વેલ્યુ એટલે કે કાર્યક્ષમતા અથવા તો મહત્વ કે કિંમત અને ૩. યુ એટલે કે તમે.

ટ્રાવેલ્યુ એ ૨૦૦૮ મા સ્થપાયેલ ટ્રાવેલ સર્વિસ પુરી પાડતી ટ્રાવેલ એજંસી છે. અને તેની સ્થાપના કરી છે  રુપલ શાહ દ્વારા અને સંચાલન કરવામા આવે છે મનિષ શાહ દ્વારા.

મનિષ શાહ ને ૧૯૯૫ થી ટ્રાવેલ એજંસી મા કામ કરવાનો અનુભવ છે. અને આ દર્મિયાન તેમણે મુંબઈ ની અગ્રગણ્ય I.A.T.A. કંપની મા ૧૫ વરસો થી સેવા આપી છે. આ દર્મિયાન તેમણે મુંબઈ ની ્મલ્ટી નેશનલ કંપની, નાના અને મોટા કોર્પોરેટસ, ટેલિવિઝન કલાકારો, ભારતિય શાસ્ત્રિય સંગિત ના મહારથી, ગુજરાતી ભાષા નુ જુના મા જુનુ સાપ્તહિક, વગેરે ના કર્મચારી ઓની વિઝા માટેની કામગીરી બજાવી છે.

અમારો ઉદેશ્ય વ્યહવારિક કિંમત મા ટ્રાવેલસ ને લગતી સેવા ઓ પુરી પાડવાનો છે. અને તે માટે અમે હમેશ માટે કટિબદ્ધ છીએ.

અમે અમારા ગ્રાહકો ને  personally  મળી ને exclusive સેવા આપવા મા માનીએ છીએ. જો તમને હમેશા એક જ વ્યક્તિ ( નહી કે જ્યારે પણ તમે ફોન કરો ત્યારે નવી વ્યક્તિ ) સાથે કામ કરવાનુ ફાવતુ હોય તો તમને અમારી સેવા ઓ જરુર ગમશે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s