પાસપોર્ટ ના ઉપયોગ

પાસપોર્ટ ના ઉપયોગ

 
પાસપોર્ટ નો સૌથી મોટો ઉપયોગ વિદેશ યાત્રા નો છે. ખરેખર તો તેના વગઅર વિદેશ યાત્રા લગભગ અસંભવ છે.તેના બીજા ઉપયોગ ની વાત કરીયે તો . એ નીચે પ્રમાણે ની વિગતો ની સાબીતી છે.
 
૧. તમારા નામ અને અટક
૨. ઉમર
૩.જન્મ સ્થળ
૪.સરનામુ
 
ઈન શોર્ટ એ તમારા ઓળખપત્ર નુ કામ કરે છે. જે તમને ઘણા ખરા સરકારી / ખાનગી વ્યહવારો મા ઉપયોગી છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s